Phim cách nhiệt Lite 35 – BK

  • Mã: Lite 35-BK
  • Độ xuyên sáng: 35%
  • Độ phản quang: 11%
  • Mật độ quang học: 0.5%
  • Độ cản nhiệt: 68%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 40%
  • Độ cản tia UV: 73%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger