Phim cách nhiệt Nano Ceramic Plus 7099

  • Mã:  7099
  • Độ xuyên sáng: 70%
  • Độ phản quang: 13.8%
  • Mật độ quang học: 0.05%
  • Độ cản nhiệt: 56%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 94%
  • Độ cản tia UV: 99.9%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Màu sắc: Màu xanh
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger