Phim cách nhiệt Nano Ceramic Plus 3099

  • Mã: 3099
  • Độ xuyên sáng: 30%
  • Độ phản quang: 10.3%
  • Mật độ quang học: 0.61%
  • Độ cản nhiệt: 73%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 97%
  • Độ cản tia UV: 99.9%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger