Phim cách nhiệt Black 15

  • Mã: Black 15
  • Độ xuyên sáng: 17%
  • Độ phản quang: 26.9%
  • Mật độ quang học: 0.73%
  • Độ cản nhiệt: 76%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 56%
  • Độ cản tia UV: 100%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger