Phim cách nhiệt Nano Ceramic Plus 5099

  • Mã: 5099
  • Độ xuyên sáng: 50%
  • Độ phản quang: 12.2%
  • Mật độ quang học: 0.32%
  • Độ cản nhiệt: 66%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 96%
  • Độ cản tia UV: 99.9%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger