Phim cách nhiệt Black 30

  • Mã: Black 30
  • Độ xuyên sáng: 30%
  • Độ phản quang: 27.7%
  • Mật độ quang học: 0.56%
  • Độ cản nhiệt: 71%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 56%
  • Độ cản tia UV: 99%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger