Phim cách nhiệt Silver 10

  • Mã:  Silver 05
  • Độ xuyên sáng: 14%
  • Độ phản quang: 89.8%
  • Mật độ quang học: 0.9%
  • Độ cản nhiệt: 76%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 91%
  • Độ cản tia UV: 100%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger