Phim cách nhiệt Silver 05

  • Mã:  Silver 05
  • Độ xuyên sáng: 8%
  • Độ phản quang: 60.1%
  • Mật độ quang học: 1.05%
  • Độ cản nhiệt: 80%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 96%
  • Độ cản tia UV: 100%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger