Phim cách nhiệt có bền không? Tuổi thọ của phim cách nhiệt là bao lâu?

Phim cách nhiệt thường bền và có tuổi thọ lâu năm. Các yếu tố tác động tùy thuộc vào chất liệu và điều kiện sử dụng. 

Phim cách nhiệt chất lượng cao có thể sử dụng từ 5 đến 10 năm trở lên, tùy thuộc vào các yếu tố như điều kiện thời tiết, vị trí lắp đặt và cách bảo quản. Việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín và chất lượng thi công cũng ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ của sản phẩm.