Phim cách nhiệt Lite 20 – BK

  • Mã: Lite 05 BK
  • Độ xuyên sáng: 20%
  • Độ phản quang: 10.4%
  • Mật độ quang học: 0.25%
  • Độ cản nhiệt: 76%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 45%
  • Độ cản tia UV: 88%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger