Hoàng Văn Sơn

Làm việc với Phim cách nhiệt Minh Khang vẫn an tâm nhất. Mấy năm nay có việc gì làm cửa kính hay nhà anh em người quen cần dán cửa kính là tôi giới thiệu bên này làm cho hết. Dịch vụ tốt, giá tốt, cẩn thận, toàn người lâu năm.