Phạm Thu Hằng

Trước giờ không nghĩ tia UV còn xuyên qua cả kính. Từ ngày biết phải tìm hiểu ngăn chặn ngay để mình và con thoải mái trong nhà. Dán Phim cách nhiệt Minh Khang xong ngồi cạnh cửa kính thấy cũng an tâm hơn.