Trần Quang Huy

Theo dõi một thời gian thấy có hiệu quả thật. Mùa hè nóng vào nhà khác hẳn. Hoá đơn điện cũng giảm. Quá tuyệt vời. Cảm ơn Phim cách nhiệt Minh Khang đã hỗ trợ thi công cho công trình của chúng tôi nhanh chóng, hiệu quả, đẹp đẽ. Mong có cơ hội sẽ cùng làm việc tiếp.