Phim cách nhiệt NANO CERAMIC PLUS 2099

  • Mã:  2099
  • Độ xuyên sáng: 20%
  • Độ phản quang: 10.9%
  • Mật độ quang học: 0.73%
  • Độ cản nhiệt: 76%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 97%
  • Độ cản tia UV: 99.9%
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger