Phim cách nhiệt Black 10

  • Mã: Black 10
  • Độ xuyên sáng: 8%
  • Độ phản quang: 27%
  • Mật độ quang học: 1.03%
  • Độ cản nhiệt: 78%
  • Độ cản tia hồng ngoại: 57%
  • Độ cản tia UV: 100%
  • Độ dày phim: 2 mil
  • Vị trí sử dụng: Ô tô và nhà kính
messenger